ACTIVE BOX - JAK TO DZIAŁA?

Active Box - Wprowadzenie

Jako pierwsza firma w historii, Omega oferuje uczestnikom swojego projektu pakiety Active Box – unikalne połączenie usług reklamowych, udziału w badaniach marketingowych i zadań wykonywanych przez użytkowników, wspierane kopaniem kryptowalut ( Omega posiada własne farmy górnicze, które obecnie zostały zatrzymane; zarząd firmy pracuje nad wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kopania kryptowalut, aby zawieranie "kontraktów górniczych" było opłacalne dla użytkowników Platformy ).

Do rozliczeń z użytkownikami Platformy wprowadzono dedykowany token o nazwie BitBond, którego wartość przeliczeniowa wynosi 1 BB = 1 €. Gromadzone środki w portfelu użytkownika przeliczane są automatycznie na BB. Zakupu pakietów Activ Box dokonuje się w BB, i codzienne naliczenia odsetek również prezentowane są w BB.


Aby zacząć zarabiać, należy dokonać wpłaty środków na konto na Platformie i wykupić pakiety Active Box. Konto można zasilać na kilka sposobów:

 • wysyłając BTC (Bitcoin), DASH (Dash) lub LTC (Litecoin) ze swojego portfela kryptowalutowego do portfela na Platformie Omega → opcja dostępna dla standardowego konta REGULAR ( nie wymaga weryfikacji ) oraz Premium,
 • wykonując przelew bankowy w Euro lub w PLN za pośrednictwem systemu FIAT Payments ( w formularzu przelewu należy podać kwotę w Euro, a system sam przelicza równowartość w PLN i pobiera odpowiednią kwotę ) → opcja dostępna dla zweryfikowanego konta Premium*.
 • wpłatą z e-portfeli: ADVcash.com // coins.ph // epay.com // PayPal.com // Paytm.com

Po zasileniu konta, użytkownik może już dokonać zakupu pakietów Active Box i rozpocząć aktywne zarabianie z Omega.best. "Aktywne" jest tutaj słowem kluczowym → aby system naliczał odsetki od posiadanych pakietów, wymagany jest udział użytkownika w aktywnościach przewidzianych na dany dzień ( zakładka Activities ): oglądanie reklam ( codziennie ), wypełnianie ankiet i inne zadania, jak np. pozostawienie lajka na Facebooku, czy zasubskrybowanie kanału na YouTube ( raz w tygodniu ). Wykonanie wszystkich aktywności zajmuje ok. 2-3 minut dziennie. Bez aktywności system nie naliczy odsetek, a użytkownik odzyska tylko początkową kwotę bazową bez zysku za dzień, w którym nie był aktywny. Przy takiej "intensywności" pracy własnej, można śmiało powiedzieć, że jest to całkowicie pasywna metoda zarabiania pieniędzy.


*) Do weryfikacji należy przygotować:
  - czytelne skany dowodu osobistego - awers i rewewrs,
  - własne zdjęcie z widocznym, czytelnym awersem dowodu osobistego.

Active Box - Dochód z Pakietów

Active Box dostępne są w pakietach o stałej cenie ( wartości ): 10, 25, 50 i 100 BB ( można zakupić pakiety o maksymalnej wartości 100.000 BB ), aktywowane na okres 6 miesięcy, które przynoszą dochód odpowiednio:

 • Active Box   10 BB - maksymalny dochód 22%
 • Active Box   25 BB - maksymalny dochód 24%
 • Active Box   50 BB - maksymalny dochód 27%
 • Active Box 100 BB - maksymalny dochód 30%

Abyśmy mogli ocenić rzeczywiste możliwości zarabiania na pakietach AB, posłużmy się prostym przykładem:

  - inwestycja: 20 pakietów * 100 BB = 2.000,00 €,
  - okres aktywacji pakietów: 6 miesięcy ( 183 dni - dla uproszczenia obliczeń: 26 tygodni ),
  - dzienne naliczenia odsetek: 0,7103825136612020%,
  - tygodniowe naliczenia odsetek: 0,7103825136612020% * 7 = 4,9726775956284200% ( dla uproszczenia obliczeń: 5,00%),
  - zwrot z inwestycji: 2.000,00 € * 5,00% * 26 tygodni = 2.600,00 €.

Jak powyższy przykład ilustruje, w ciągu 6 miesięcy odzyskujemy kwotę zakupu pakietów AB i zarabiamy 600,00 €, czyli dokładnie 30%. Jednakże, po wykupieniu kolejnych pakietów 6-miesięcznych za uzyskaną kwotę 2.600,00 €, po zakończeniu drugiego okresu uzyskamy kwotę 3.380,00 €, a więc roczny zysk w wysokości 1.380,00 € czyli 69%! A to wszystko za kilka minut dziennie klikania na Platformie ...JEŚLI ZNASZ LEPSZĄ DROGĘ, PODĄŻAJ NIĄ !

Active Box - Reinwestycje

W poprzednim bloku wykorzystałem przykład inwestycji w pakiety Active Box 100 o wartości 2.000,00 €, pokazujący na liczbach, jak łatwo na Platformie OMEGA osiągnąć roczny zysk w wysokości 69%. Wszyscy zgodzimy się, że to bardzo godziwy zarobek za tak niewielki wysiłek! A co, gdy uzyskany dochód jest dla inwestora zbyt mały i gotów jest zarabiać jeszcze więcej w trakcie jednego, pełnego cyklu inwestycyjnego?  Odpowiedź poniżej ...

Naliczenia odsetek dokonują się każdego dnia, co można zaobserwować w swoim AB Wallet ( Portfel Active Box ) przy okazji wykonywania codziennych aktywności. Użytkownicy mają możliwość swobodnego zadysponowania tylko odsetkami naliczonymi do niedzieli poprzedzającej dzień transakcji. Można te naliczone odsetki wypłacić natychmiast, lub przechowywać w portfelu do wygaśnięcia ważności pakietu. Byłoby jednak wielkim grzechem marnotrawienie potencjału drzemiącego w uzyskanych odsetkach. Platforma Omega.best daje bowiem użytkownikom trzecią możliwość zarządzania swoimi środkami, a mianowicie:


REINWESTYCJE !


I teraz dopiero zaczyna się prawdziwa magia "procentu składanego"! Dzięki temu, że środki z tygodniowych naliczeń zamiast wypłacać, zainwestujemy w zakup kolejnych pakietów AB, uruchomimy mechanizm dźwigni finansowej. Zacznie się wówczas naliczanie odsetek od odsetek, odsetek od odsetek od odsetek itd., a wysokość osiąganego dochodu podniesiemy na jeszcze wyższy poziom. A to wszystko wyłącznie za kilka minut dziennie poświęconych na klikanie. Czary? Oczywiście, że nie - to tylko gimnazjalna matematyka!

Jak wysokie dochody można realnie osiągnąć z inwestycji w OMEGA.best ? W Internecie dostępnych jest coraz więcej różnego rodzaju filmików instruktażowych, webinarów itp. w których narratorzy przedstawiają swoje wyliczenia wysokości możliwych zysków z Omegi. W większości przypadków (z pewnością nie oglądałem wszystkich), można usłyszeć informację, że uruchamiając proces reinwestycji możliwe jest osiągnięcie ZYSKU nawet pow. 250% w ciągu 6 miesięcy! Nie jest to możliwe! Czy to z powodu nieznajomości matematyki, czy też w wyniku euforii z otrzymanych wyników obliczeń, popełniają kardynalny błąd, polegający na odniesieniu skumulowanej wartości "pracującego kapitału" (niebędącego zyskiem), do wartości pierwotnie wykupionych pakietów Active Box!

Przygotowałem więc własny "Kalkulator" (blok: Kalkulacja Zysków), który dokładnie śledzi przepływ gromadzonych środków. Każdemu, kto w Omega.best zarejestruje się z linku referencyjnego: → tutaj i napisze do mnie, udzielę wsparcia oraz udostępnię wersję rozszerzoną kalkulatora, pozwalającą na zaawansowane prognozowanie dochodów. Dla wcześniej użytego przykładu, plan roczny ( z reinwestycjami ) przynosi zysk 95,00%.

Active Box - Kalkulacja Zysków kliknij na grafice aby zmienić widok kalkulatora

basic calculation
basic calculation text

Active Box - Strategie

Zarządzanie finansami? - Co za problem?  Łatwizna!  Wystarczy je mieć!

Większość ludzi tak właśnie odpowiada na powyższe pytanie, lub w skrytości ducha tak myśli. Prawda o finansach jest jednak znacznie bardziej złożona, niż się na pozór zdaje. Każdy, kto chce zainwestować choćby niewielkie pieniądze w pakiety Active Box i na nich zarabiać, musi brać pod uwagę te same prawdy, co inwestor wykładający na stół miliony. Wydaje się, że kardynalną prawdą, a na pewno jedną z najważniejszych jest:

NIE MA 100% INWESTYCJI !

Nikt, nikomu nie da 100% gwarancji na powodzenie jakiegokolwiek przedsięwzięcia biznesowego. Ryzyko dotkliwej straty lub nawet utraty wszystkich zainwestowanych środków zawsze istnieje w każdej branży, i dlatego kolejną bardzo ważną zasadą powinna być:

DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI I ŹRÓDEŁ DOCHODU !

Uważa się powszechnie, że tylko głupiec inwestuje wszystkie pieniądze w jeden interes. Trudno odmówić temu stwierdzeniu racji - upadają wielkie koncerny, czy fabryki, ale plajtują też osiedlowe sklepiki. Bankructwo to nic przyjemnego, więc strategie inwestowania w pakiety Active Box powinny być odpowiednio dobrane do indywidualnej sytuacji inwestora, celów jakie chce osiągnąć, a także do tego jak traktuje projekt Omega.best: czy jako zabawę, źródło szybkiego zysku, czy też jako plan długoterminowy, na którym może zbudować źródło stałych dochodów. Jakie zatem strategie stosować?

 • część inwestorów przyjmie założenie, aby jak najszybciej odzyskiwać wkład w cyklach 6-miesięcznych z zyskiem 30%, wycofując środki co tydzień lub po wygaśnięciu pakietu ( opłata za dokonanie wypłaty: 1% wartości transakcji, max. 5 BB );
 • można jednak podejść inaczej i "grać" na reinwestycje w pełnym cyklu 12-miesięcznym ( opłata: 1% wartości transakcji, max. 3 BB ), ale ze znacznie większym zyskiem, i wraz z wygaszaniem aktywności pakietów, wycofać sukcesywnie wszystkie środki;
 • inna opcja jest taka, aby maksymalizować zysk z aktywnych pakietów dzięki reinwestycjom, a po wygaśnięciu pakietów wycofać równowartość kapitału początkowego, inwestując już tylko zysk ponad wkład pierwotny;
 • ktoś inny zaś postawi sobie za cel wypracowanie określonego zysku, np. 5.000 BB i postanowi wycofać się z Omegi;

Możliwości jest wiele i prawdopodobnie każdy inwestor będzie miał swój własny pomysł na zarabianie z Platformą Omega.best.
Każdemu, kto w Omega.best zarejestruje się z linku referencyjnego: → tutaj i napisze do mnie, udzielę pełnego wsparcia oraz udostępnię mój własny, indywidualny algorytm inwestycyjny, pozwalający osiągnąć zysk w wysokości powyżej 100,00%.