PROGRAM AFILIACYJNY

Program Afiliacyjny - Wprowadzenie

Do dyspozycji użytkowników Platformy OMEGA oddany został Program Afiliacyjny, pozwalający na pomnażanie uzyskiwanych dochodów poprzez budowanie struktury poleconych uczestników, którzy po otrzymaniu linku referencyjnego ( link do rejestracji ) zarejestrują się na platformie OMEGA.best i wykupią pakiet Active Box o wartości min. 10 BB (10 BB = 10 €).

Należy w tym miejscu dodać, że do Platformy Omega można zarejestrować się wyłącznie z linku referencyjnego otrzymanego od tzw. "Sponsora", czyli osoby, która sama jest już aktywnym członkiem społeczności.

Użytkownik platformy zaprasza do uczestnictwa w zarabianiu na platformie inne osoby, które zapraszają kolejne. Te zaś zapraszają kolejną grupę osób, i tak bez końca... W ten właśnie sposób samoistnie powstaje struktura, w której każdy uczestnik jest liderem swojej grupy (użytkowników na niższych poziomach), a jednocześnie bezpośrednim poleconym swojego "Sponsora" i członkiem jego grupy.

Za sposób tworzenia struktury odpowiada "Plan binarny", który oparty jest na tzw. dwóch "nogach", czyli dwóch gałęziach struktury. Zapraszając do udziału w programie innych użytkowników, udostępnia się link referencyjny, odpowiednio dla prawej lub lewej nogi, pobrany ze swojego panelu osobistego na platformie Omega.best, co pozwala na kontrolowanie dopływu kolejnych użytkowników do lewej lub prawej strony naszej struktury.


Pytanie ( ... z wywiadu, który ukazał się w Forbes 06.03.2019 ): Na rynku jest wiele struktur MLM (ang. multi-level marketing) oferujących produkty i usługi. Czym zatem Omega różni się od nich?

Bartosz Nafalski: "Większość struktur MLM znanych na rynku, w tym także w Polsce, sprzedaje produkty FMCG. Mam tu na myśli takie marki jak Amway, Oriflame czy Avon. Są też podmioty oferujące usługi typu szkolenia czy paczki reklamowe. O ile MLM produktowe oferują realną sprzedaż produktów dzieląc się zyskami z uczestnikami struktury, o tyle w MLM opartym o wirtualne produkty bardzo często mamy do czynienia z fikcją biznesową. Dlaczego? To podmioty, gdzie w ramach struktur nie ma żadnej realnej firmy, realnego produktu, żadnej wartości wytwarzanej bądź zbywanej. Struktury tego typu często działają według schematu Ponziego, wypłacając zyski poprzednich użytkowników wkładami czy wpłatami kolejnych, aż do momentu upadku struktury i utraty zainwestowanych środków przez większość użytkowników. Omega powstała w zupełne odwrotny sposób. Pierwszy raz na świecie duża, międzynarodowa struktura biznesowa wykorzystała model sprzedaży MLM do budowy, notabene w bardzo krótkim czasie, potężnej międzynarodowej społeczności używanej do wdrażania dużych projektów biznesowych."

Program Afiliacyjny - Bonusy

Program Afiliacyjny pozwala użytkownikom Platformy na osiąganie dodatkowych korzyści z aktywnego budowania struktury i rozwijania sprzedaży. Plan Binarny przewiduje różnego rodzaju profity związane z osiąganymi wynikami:

 • Direct Bonus ( Bonus Bezpośredni ) - za każdy zakup pakietów Active Box przez osobę bezpośrednio poleconą, "Sponsor" ( osoba polecająca ) otrzymuje 6% wartości zakupionych pakietów; wysokość bonusu bezpośredniego jest nielimitowana,

 • Direct Pool Bonus ( Bonus Puli Bezpośredniej ) - w każdym tygodniu, procent całkowitego tygodniowego dochodu Omegi będzie przeznaczany na 5 pul ( 20% przydzielonej kwoty na każdą pulę ); osoby z największą wartością sprzedaży bezpośredniej otrzymają dodatkowy bonus w wysokości 0,66-20% przeznaczonej kwoty ( zobacz infografikę ),

 • Binary Bonus ( Bonus Binarny ) - za każdy BitBond pochodzący z zakupu pakietów Active Box przez osoby ze swojej struktury, użytkownik otrzymuje 5-9% wartości zakupionych pakietów ( zobacz infografikę ) z tzw. "słabszej nogi", z wyłączenim "spillovers"; aby zakwalifikować się do Bonusu Binarnego, wymagane jest posiadanie minimum jednego bezpośredniego poleconego z wykupionym pakietem Active Box za minimum 10 BB; dzienny dochód z Bonusu Binarnego ograniczony jest wartością zakupionych przez użytkownika pakietów Active Box:

  • wartość posiadanych Active Box:   10 -    200 BB  //  max. dochód dzienny: 200 BB
  • wartość posiadanych Active Box: 210 - 5.000 BB  //  max. dochód dzienny: wartość posiadanych Active Box
  • wartość posiadanych Active Box: pow.  5.000 BB  //  max. dochód dzienny: 5.000 BB

  Maksymalny dzienny dochód z Bonusu Binarnego ograniczony jest do kwoty 5.000 BB.

 • Leader Bonus ( Bonus Lidera ) - 10% ekwiwalentu pieniężnego od wartości nagród uzyskanych przez bezpośrednich poleconych; wysokość Bonusu Liderów jest nielimitowana.

 • Nagrody - proponowany przez Omegę Plan Kariery pozwala zbierać punkty za sprzedaż ( każdy 1 BB ze sprzedaży w strukturze = 1 punkt ) i osiągać kolejne poziomy. Za osiągnięcie każdego poziomu, przy zachowaniu kryterium wartości zakupionych pakietów Active Box, użytkownik otrzymuje odpowiadającą mu nagrodę ( zobacz: Plan Kariery - Ranking ).

Program Afiliacyjny - Infografiki

PLAN KARIERY - RANKING

Proponowany przez Omegę Plan Kariery pozwala zbierać punkty za sprzedaż i osiągać kolejne poziomy rankingowe. Za osiągnięcie każdego poziomu, przy zachowaniu kryterium wartości zakupionych pakietów Active Box, użytkownik otrzymuje przewidzianą dla danego poziomu nagrodę.

Kwalifikacja do nagrody opiera się w 80% na sprzedaży ze słabszej nogi i w 20% na sprzedaży z silniejszej nogi, z wyłączeniem "spillovers".
Przykład → aby zdobyć iPhone'a Xs, musisz mieć 80.000 punktów na słabszej nodze i 20.000 punktów na silnej nodze, wygenerowane przez twój zespół (z wyłączeniem spillovers).

Pieniężny ekwiwalent za nagrody: Wakacje dla Liderów / Zegarek Omega / BMW X5 / Ferrari Portofino / Luksusowy Apartament, będzie możliwy do odebrania wyłącznie osobiście, podczas wydarzeń organizowanych przez Omegę.

UWAGA: Punkty ze sprzedaży na kontach bez zakupionego pakietu Active Box → będą resetowane co 3 miesiące!

 • nagroda #1
 • nagroda #2
 • nagroda #3
 • nagroda #4
 • nagroda #5
 • nagroda #6
 • nagroda #7
 • nagroda #8
 • nagroda #9
Program Afiliacyjny